3 - 1
BXH Ngoại Hạng Anh

First Match

1 - 1
BXH Ngoại Hạng Anh

Second Match

2 - 3
BXH Ngoại Hạng Anh

Third Match

Tin nóng