Bảng giá giày bóng đá Adidas chính hãng mới nhất

Các mẫu giày đá bóng Adidas chính hãng có nhiều mức giá khác nhau từ 1 triệu đồng trở lên chính vì vậy bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn để phù hợp giữa nhu cầu của mình mức chi phí bỏ ra.

Bảng giá giày bóng đá Adidas chính hãng
Tên sản phẩm Hình ảnh Giá tham khảo(VNĐ)
Giày bóng đá Adidas X 15.4 FxG Solar Yellow- Yellow- Core Black Adidas X15.4 FxG Solar Yellow- Yellow- Core Black 1 350 000 ₫
Giày bóng đá Adidas X 15.2 TF Black- Yellow- White Adidas X 15.2 TF Black- Yellow- White 1 490 000 ₫
Giày bóng đá Adidas Gloro Pathiqe TF White- Black (Sample) Adidas Gloro Pathiqe TF White- Black (Sample) 1 700 000 ₫
Giày bóng đá Adidas X 15.2 FxG Black- Yellow Adidas X 15.1 FG Black- Yellow 2 500 000 ₫
Giày bóng đá Adidas Gloro FG White-Core Black Adidas Gloro FG Core white- core black 2 500 000 ₫
Giày bóng đá Adidas Predator Absolado Instinct TF Light Flash Yellow- White- Dark Grey Adidas Predator Absolado Instinct TF Light Flash Yellow- White- Dark Grey 1 300 000 ₫
Giày bóng đá Adidas X 15.4 TF Solar Gold- Core Black- Shock Pink S74608 3-12-2016 12-04-55 PM 1 350 000 ₫
 
Giày bóng đá Adidas Predator Absolado Instinct AG Rich Blue-White-Solar Green M20144 1-19-2016 12-26-42 AM 1 550 000 ₫
Giày bóng đá Adidas F10 AG 2015 Solar Green- White- Core Black Adidas F10 solar Green 1 550 000 ₫
Giày bóng đá Adidas Ace 15.3 FG/AG Core Black- Matte Silver- White AF5151 Adidas Ace 15.3 FG-AG Core Black- Matte Silver- White AF5151 (1) 1 800 000 ₫
Giày bóng đá Adidas Ace 15.3 FG/AG Solar Orange- White- Core Black S83243 12-14-2015 10-30-22 AM 1 800 000 ₫
Giày bóng đá Adidas Messi 15.3 FG/AG Core Black- Solar Green- Solar Red AF4852 Adidas Messi 15.3 FG-AG Core Black- Solar Green- Solar Red AF4852 (1) 1 850 000 ₫
Giày bóng đá Adidas Ace 16.1 FG/AG Solar Green- Shock Pink- Core Black AF5083 2-21-2016 1-38-33 AM 3 995 000 ₫
Giày bóng đá Adidas Messi 15.3 FG/AG White- Prime Blue- Core Black B34360 Adidas Messi 15.3 FG-AG White- Prime Blue- Core Black B34360 (1) 1 850 000 ₫
Giày bóng đá Adidas Gloro 16.1 AG Black- Blue- Yellow Adidas Gloro 16.1 AG Black- Blue- Yellow 3 100 000 ₫
 
Giày bóng đá Adidas Ace 16.1 Primeknit FG/AG Solar Green- Shock Pink- Core Black AQ5151 Adidas Ace 16.1 Primeknit FGAG Solar Green- Shock Pink- Core Black AQ5151 (1) 4 700 000 ₫
Giày bóng đá Adidas ACE 16.4 TF Solar Green- Shock Pink- Core Black AF5057 3-12-2016 11-43-27 AM 1 350 000 ₫
Giày bóng đá Adidas X 15.3 TF Solar Yellow- Solar Yellow- Core Black Adidas X 15.3 TF 1 800 000 ₫
Giày bóng đá Adidas Ace 16.3 TF Solar Green- Shock Pink- Core Black AF5260 2-21-2016 1-12-43 AM 1 850 000 ₫
Giày bóng đá Adidas Messi 15.3 FG/AG White- Prime Blue- Core Black B34360 Adidas Messi 15.3 FG-AG White- Prime Blue- Core Black B34360 (1) 1 850 000 ₫
Giày bóng đá Adidas Ace 16.3 Primemesh TF Solar Green- Shock Pink- Core Black AQ2562 2-21-2016 2-06-08 AM 2 250 000 ₫
Giày bóng đá Adidas Gloro FG Core Black- White- Core Black Adidas Gloro FG Core Black- White- Core Black ( 2 500 000 ₫
Giày bóng đá Adidas Kaiser 5 Liga White- Core Black B34257 Adidas Kaiser 5 Liga White- Core Black B34257 (1) 2 650 000 ₫
Giày bóng đá Adidas Predito Instinct TF Light Flash Yellow- White- Dark Grey B35504 1-18-2016 11-15-44 PM 999 000 ₫

Bình luận